Barnepigejobs.dk

Find ledige barnepigejobs.

Skovhuse 1A vest Nyborg søger en barselsvikar PÆDAGOG 35 timer pr. 01. januar 2021

Barnepige på Fyn


Handicapcenter FYN er et af Region Syddanmarks sociale centre. Centret har bo - og aktivitetstilbud til voksne med udviklingshæmning og andre fysiske og psykiske handicaps.
Centret har afdelinger i Kerteminde, Odense og Nyborg.
Centret tilbyder boliger og ydelser til 156 borgere/ børn og unge og har ca. 600 ansatte.

Sproget skaber virkeligheden, er husets motto. Vores virkelighed lige nu er, at vores gode kollega er kommet i lykkelige omstændigheder og har desværre været nød til at gå tideligt fra, og vi skal nu finde hendes afløser. Du skal være skriftlig velformuleret og have flair for at arbejde på computer, ud over alle de mange andre ting du som pædagog også arbejder med. Du skal have lyst til at arbejde med denne målgruppe, de fortjener personale som vil dem.
Personalegruppen rummer, pædagoger, pædagogiskassistent, social og sundhedsassistent, social og sundhedshjælper samt omsorgsmedhjælper.

I Skovhuse 1 A bor 16 borgere med multipli funktionsnedsættelse.
Borgerne har forskellige handicaps og dermed også forskellige kompetencer, behov, udfordringer og ønsker.
Borgerne er svagt kognitive, men har mange års livserfaring. De er i alderen 30 til 72 år.
Huset er indrettet med hjælpemidler, som sikrer nogle gode forflytninger.
Vi arbejder med den personlige pleje som en del af den pædagogiske indsats.
Hver borger har sin egen et værelses lejlighed med udgang til s...