Barnepigejobs.dk

Find ledige barnepigejobs. Skabt af jobsearch.dk

Specialbørnehaven Barnets hus søger fagligt velfunderet pædagog med stærke relationelle kompetencer pr. 1. januar 202...

Barnepige i Aalborg

Specialbørnehaven Barnets Hus er organiseret i Center for børns udvikling sammen med Specialbørnehaverne Marte Meo og Væksthuset.

Formålet med indsatsen i Barnets Hus er pædagogisk udredning og behandling af børn i alderen 0-6 år med store følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale problemer, der kommer til udtryk i stort set alle sammenhænge. Primært er det børn, der ikke kan fungere i en almindelig institution på grund af deres vanskeligheder, og som har brug for et dagbehandlingstilbud.
Tilbuddet er normeret til 8 børn.
Teoretisk arbejdes der ud fra Marte Meo metodens principper og med en neuropædagogisk tilgang. Vi udarbejder blandt andet udviklingsmål, statusudtalelser og dagsrytmer for det enkelte barn.
For at give børnene den tryghed, der er betingelsen for deres trivsel og udvikling, er vores hverdag struktureret og forudsigelig og børnene mødes omsorgsfuld og afstemt. I behandlingsarbejdet har vi fokus på at forstå den bagvedliggende årsag til barnets adfærd og handlinger.
Der er et tæt forældresamarbejde, med mulighed for udvidet råd og vejledning, hvor der kan arbejdes med forståelsen af barnet eller direkte sparring på situationer i hjemmet. Ligeledes er det tværfaglige samarbejde i fokus.

Barnets Hus har fået en ny udgående funktion, hvor vi varetager opgaver i forhold til specialpædagogisk råd, vejledning og understøttende handlinger i almenområdet.

Faglig profil og personlige kompetencer:

Vil du udbyde et barnepigejob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.