Barnepigejobs.dk

Find ledige barnepigejobs. Skabt af jobsearch.dk

Pædagog til recovery-orienteret botilbud

Barnepige i Nordsjælland

CareMatch søger for kunde i Vangede

På socialpsykiatrisk botilbud skal du med din erfaring fra døgntilbud eller arbejde med psykisk syge støtte beboerne i at have fuld indflydelse på deres egen hverdag.

Aktiv læring og udvikling på arbejdet

Vi forventer, at du kan være en aktiv deltager til teammøder og på temadage med fokus på emner fra beboere og kolleger. Vi har fælles intern supervision og ekstern supervision 1 gang om måneden med udgangspunkt i en systemisk narrativ tilgang. Beboerne deltager i supervisionen, hvis det er muligt.

Du skal derfor være reflekterende i forhold til egen og andres praksis og se de daglige udfordringer og dilemmaer, som et vigtigt udviklingsrum.

Recovery-orienteret tilgang

Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang med fokus på relationer og psykosocial rehabilitering. Beboerne er i centrum, og vi indretter vores arbejde til deres aktuelle situation. Det kræver, at du udviser initiativ i forhold til selvstændigt at arbejde ud fra vores kerneydelser, retningslinjer, politiker og beboernes individuelle ønsker og behov.

Kontaktperson

Du er kontaktperson for beboerne og udarbejder de faglige planer og anden dokumentation. Det er derfor vigtigt, at du taler og skriver dansk, så der er mulighed for en faglig velfunderet argumentation og selvstændig udførelse af skriftlige opgaver.

I hverdagen delt...

Vil du udbyde et barnepigejob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.