Barnepigejobs.dk

Find ledige barnepigejobs.

Den selvejende daginstitution ”Kachotten”– søger en pædagog

Barnepige i Storkøbenhavn

Vi søger en uddannet pædagog fra d. 1. april 2021, 37 timer pr. uge. Stillingen er i vores vuggestue.

”Kachotten” er en integreret institution med plads til 43 enheder i alderen 0 – 6 år. 19 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Vi er 9 ansatte. Vi bor i en gammel villa, i Herlev, tæt ved offentlige transportmidler. ”Kachotten” har åbent fra kl. 7 -17, dog fredag til kl. 16.

Vores pædagogiske arbejdsgrundlag:
Kachottens nuværende pædagogiske målsætning er bygget op omkring den regeringsbesluttede lov om dagtilbud, Herlev Kommunes værdigrundlag, der bygger på læreplanerne, samt de børnepolitiske målsætninger og sprogvurderinger.

I Kachotten har vi derudover udarbejdet ”Beskrivelse af den pædagogiske praksis”, som er Kachottens overordnede pædagogik.

Vores pædagogiske arbejdsmetoder er:

  • Rutine pædagogik og forudsigelighed
  • Udviklende og lærende fællesskaber
  • Gruppeopdeling
  • Skabe gode læringsmiljøer


Vi søger en pædagog, der af hele sit hjerte ønsker, at gøre en forskel for Kachottens mindste børn og deres familier. Du skal have et anerkendende menneskesyn, der bygger på en systemisk tilgang, hvor du tør sætte dig selv i spil.

Vi søger en medarbejder med følgende kompetencer og kvalifikationer:
  • Du skal være uddannet pædagog
  • Du skal have erfaring med forældresamarbejde
  • Du skal være...