Barnepigejobs.dk

Find ledige barnepigejobs.

Pædagoger eller pædagogiske assistenter til Bo og Naboskab Sydlolland, Rødbyhavn

Barnepige på Lolland og Falster

Vi søger professionelle og fagligt stærke pædagoger eller pædagogiske assistenter til Bo og Naboskab Sydlolland, Rødbyhavn

Bo og Naboskab Sydlolland er et tilbud til voksne udviklingshæmmede med betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Vi er en institution der befinder sig i en spændende udvikling og derfor søger nye medarbejdere, der kan indgå i og bidrage til opgaveløsningen ud fra nedenstående.

KereCentrets pædagogiske miljø bygger på anerkendelse, tryghed, omsorg, hjælp, støtte og medbestemmelse. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, og lægger vægt på værdighed og gensidig respekt. Vi prioriterer at udføre mange aktiviteter i og uden for huset, så hverdagen bliver varieret for den enkelte borger.

Der er gode muligheder for at bidrage til at løse de mange forskelligartede tværfaglige opgaver, og inddrage faglig refleksion og pædagogiske metoder.

Vi har en forventning om, at du har kendskab til arbejdet med mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, og at du både praktisk og skriftligt er velfunderet. At du er bekendt med den digitale kultur, samt daglig dokumentation og udarbejdelse af handleplaner.

Kerneopgaven:

  • At møde borgeren på et individuelt niveau

  • At se det hele menneske

  • At medvirke til at borgeren udvikler og fastholder sine færdigheder

  • At...