Barnepigejobs.dk

Find ledige barnepigejobs.

GENOPSLAG: Gildhøjhjemmets skærmede enhed søger pædagoger til nyoprettede stillinger

Barnepige i Storkøbenhavn

Plejecentret Gildhøjhjemmets skærmede demens enhed søger pædagog til nyoprettet stilling, da vi ønsker at øge kompetencerne i tilgangen til vores beboere. Du bliver del af et team, der brænder for at hjælpe beboerne med det levede liv med personcentreret omsorg, fokus på høj faglighed, struktur og godt arbejdsmiljø. Mange af os har været her en del år.

Vi arbejder ud fra demensrejseholdets principper om personcentreret omsorg med udgangspunkt i Tom Kitwoods teori, og søger her igennem at støtte og styrke beboernes livskvalitet og selvbestemmelse.

Din opgave er derfor at skabe bedst mulig trivsel for beboerne med afsæt i den enkeltes ønsker og behov. Du interesserer dig for beboernes livshistorie og er god til at involvere både beboerne og familien i dit daglige arbejde. I dit arbejde indgår derfor også, at du til en vis grad medvirker til personlig pleje med støtte fra sundhedspersonalet.

Vi lægger vægt på at:

Du tænker og handler personcentreret

Da stillingen er ny er du er opsøgende på opgaver og aktiviteter.

Dit arbejde tager afsæt i beboernes ønsker og behov, og du er optaget af at give beboerne en levende hverdag med omsorg og tryghed samt aktiviteter og bevægelse. Du er god til at se og udnytte den enkelte beboers ressourcer og tænker og handler rehabiliterende i samarbejdet med den enkelte beboer. Samtidig forstår du betydningen af at skabe gode rammer omkring måltiderne.

Du ...