Barnepigejobs.dk

Find ledige barnepigejobs.

Pædagog til Lyngens mellemgruppe

Barnepige i Storkøbenhavn

Kunne du tænke dig et job, hvor du skaber det bedste dagtilbud, hvor børn trives og udvikler sig? Og kunne du tænke dig at udvikle din faglighed sammen med dine kolleger? Så bliv en del af Lyngen.

I Lyngen får du passionerede kolleger med høj faglighed, som sætter pris på et tæt og godt samarbejde. Hos os bidrager vi alle sammen til, at vi kan lykkes bedst muligt. Det vi skal lykkes med sammen, er at udvide børnenes forståelser, skabe bedst mulige vilkår for deres læring og gøre dem til aktive medskabere af deres eget liv.

Vi har høje ambitioner og højt til loftet
Vi tror på, at alle børn har talenter og ressourcer. Vi skifter mellem at gå foran, ved siden af og bagved børnene. Med det mener vi, at det kan være forskelligt, hvad det enkelte barn har behov for, og behovet kan skifte alt efter situationen. Nogle gange er der brug for at gå foran og vise vejen, andre gange at være ved børnenes side og støtte og vejlede dem - og andre gange at lade dem tage de første skridt selv og hoppe ud i det. Dét gør vi for at understøtte udviklingen af livsglade, engagerede og nysgerrige børn.

Det skal være udviklende og sjovt
For at kunne understøtte børnene bedst muligt stræber vi som pædagoger og medhjælpere efter at være nysgerrige og åbne voksne. Vi reflekterer sammen over vores pædagogiske praksis og tør stille spørgsmål til både egen og andres praksis på en anerkendende måde.

Humor er en ...