Barnepigejobs.dk

Find ledige barnepigejobs.

Socialpædagog til Hjemmevejledningen

Barnepige i Vestjylland

Socialpædagog til Hjemmevejledningen

Vi søger en Socialpædagog til meget varierede opgaver i Bostøtten

Der er tale om en fast stilling på 32 -35 timer, hvor opgaverne er fordelt i bostøtten og i cafe. Distriktet hvor der ydes bostøtte er stort, så der skal påregnes en del kørsel

Arbejdstiderne ligger inden for kl. 6.30 til kl. 22.00. Du skal være indstillet på weekendarbejde ca. hver 4. weekend samt både morgen/dagvagter og aftenvagter.

Hjemmevejlederkontoret søger en medarbejder, der brænder for at arbejde med en brugergruppe der har brug for bostøtte på mange forskellige måder. Brugerne modtager primært hjælpen i eget hjem eller som gruppeydelse.

Center Vest yder bostøtte til ca 115 borgere. Brugerne visiteres via myndighedsafdelingen i Handicap og Psykiatri.

Målgruppen er primært borgere med nedsat funktionsevne, ud over dette ydes støtte til en del borgere med erhvervet hjerneskade, borgere med psykiatriske problemstillinger og andre handicaps.

Vi forventer i fremtiden at modtage flere borgere med mange komplekse problemstillinger. Det kan være udviklingshandicap kombineret med misbrug, Adhd og psykiatriske lidelser - du skal derfor også have lyst og gerne erfaring i at arbejder med den gruppe.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor vi vægter selvbestemmelse og medbestemmelse meget højt.

Bostøtten ydes på baggrund af det vedtagne serviceniveau ...