Barnepigejobs.dk

Find ledige barnepigejobs.

Pædagog på fuld tid til Rødby Skole

Barnepige på Lolland og Falster

Har du lyst til at arbejde på en skole med en god atmosfære? Og vil du gerne være en del af en arbejdsplads, hvor gensidig respekt og trivsel er overskriften for det gode samarbejde? Så er den her stilling måske noget for dig!

Rødby Skole søger en pædagog til SFO og skoledel med ansættelse pr. 1. november eller hurtigst muligt derefter.


Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer, men hvis du bedre kan se dig selv i en 32-timers stilling, så er der også mulighed for dette.

SFO´ens opbygning


Din primæropgave ligger i SFO´en, som har til huse i flere bygninger. I Søhesten varetages morgenpasning, fællespasning i ferier samt førskoleforløb fra april til sommerferien. I dagligdagen etableres der endvidere værksteder i Søhesten som et supplement til SFO´ens øvrige tilbud. Søhesten kan ligeledes anvendes til holddeling eller lignende i forbindelse med skoledelen. Havkatten er dog SFO´ens faste base med placering i indskolingsafdelingen. Vi har gode faciliteter i lokalområdet og gør gerne brug af dem. Vi har et godt samarbejde med vores nærmeste børnehaver samt Juniorklub og foreninger. Vi har hele tiden fokus på vores udbud af aktiviteter/ forløb i SFO´en – dette med udgangspunkt i vores kultur.

Stærk faglighed, klasserumsledelse og stærke relationskompetencer


Vi søger en kollega, som har et godt fagligt fundament og erfaring med klasserumsledelse, da du også indgår i skolepædagogiske funktioner og teams. So...