Barnepigejobs.dk

Find ledige barnepigejobs.

Pædagog søges til §85 udekørende team i Præstø

Barnepige på Sydsjælland

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne, til at leve det liv de ønsker og evner? - så er denne stilling oplagt til dig. Vi søger en ny kollega som vil have opgangsfællesskabet Nordeagangen som sit primære arbejdssted.

Borgernes livskvalitet og sundhed fokus
Borgergruppen rummer mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne er både unge og ældre og bor i egne hjem i byen, samt mindre bofællesskaber, hvor de modtager støtte, efter servicelovens §85. Borgerne har blandt andet behov for struktur, ligeværdig kommunikation og støtte til sociale arrangementer.

Du skal være i stand til at møde borgerne i øjenhøjde samt finde og dyrke succesoplevelserne sammen med dem. Vi arbejder ud fra en grundlæggende neuropædagogisk tilgang, samt Vordingborg Kommunes værdier og visioner om, at udøve respekt for det enkelte menneske samt at støtte op om basale og sociale behov i hverdagen, - i et helhedsorienteret mål om at den enkelte oplever sine muligheder for forøget livskvalitet.

En stabil hverdag
Borgerne har generelt behov for støtte til økonomi, relationer/konflikthåndtering, alle praktiske gøremål i eget hjem, herunder oprydning og rengøring, indkøb, personlig hygiejne, opretholdelse af beskæftigelse, samt strukturering af dagligdagen.
Personalegruppen søger en kollega...