Barnepigejobs.dk

Find ledige barnepigejobs.

2 pædagogstillinger til indskoling og SFO

Barnepige i Vestjylland

Christinelyst og Klinkby Skole er én skole på to matrikler med hver sin SFO. De to matrikler adskiller sig på størrelse, hvor Christinelyst-afdelingen har omkring 500 elever og 80 ansatte, har Klinkby afdelingen 85 elever og 20 ansatte i en landsbyordning med både skole, SFO og dagtilbud.

Vi er fælles om at vægte de mangfoldige brede fællesskaber højt og skaber en hverdag, der giver lyst til at lære, mod til at bidrage og plads til at gro. Der er på begge matrikler en lang tradition for et stærkt samarbejde mellem lærere og pædagoger i skoledelen.

2 af vores pædagoger har nu valgt at gå pension og vi har derfor en ledig pædagogstilling på begge matrikler. Der er som udgangspunkt tale om faste fuldtidsstillinger.

Pædagog på Christinelyst
På Christinelyst-afdelingen søger vi en pædagog til SFO og indskolingen med tiltrædelse 1. januar. Stillingen er fordelt med timer i SFO og i indskolingen.

Her kan vi tilbyde en alsidig og varieret dag, der giver gode mulighed for at blive udfordret og få flere kompetencer i spil. Indskolingen har mange års erfaring med aldersblandede grupper og rullende skolestart og et ligeværdigt stærkt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Vores elever består af livsglade børn med flere nationaliteter.

Vi lægger vægt på, at du er interesseret i SFO-arbejdet med lyst til at være med til at give børn både en god start og en god afslutning på dagen. Vi prioriterer, at du brænder for...