Barnepigejobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Barnepige på Lolland og Falster

Har du lyst til at arbejde på en skole med en god atmosfære? Og vil du gerne være en del af en arbejdsplads, hvor gensidig respekt og trivsel er overskriften for det gode samarbejde? Så er den her stilling måske noget for dig!

Rødby Skole søger en pædagog på fuld tid til nyoprettet erhvervsklasse - dette til ansættelse pr. 1. august 2024.

Om jobbet


Vi søger en pædagog, der skal varetage det pædagogiske arbejde og miljø omkring en erhvervsklasse, herunder bl.a. ansvaret for kontakt og samarbejde med elever, forældre, kollegaer og ledelse. Du skal endvidere være opsøgende og vedligeholde kontakt og samarbejde med relevante samarbejdspartnere i erhvervslivet i forhold til elevernes praktikforløb. Funktionen fordrer et tæt og kontinuerligt samarbejde med udskolingsteams, LKT, socialpædagog og praktiksteder samt UU-vejleder m.fl.

Erhvervsklassen er et tilbud for elever på 8. og 9. årgang. Der forventes en holdstørrelse på 4-8 elever. Tilbuddet omfatter undervisning i dansk, matematik og engelsk samt praktikforløb i lokalområdet. Timerne i skoledelen varetages af faglærere, og du vil som pædagog, være tilknyttet denne undervisning og derudover have tilsyn med praktikstederne. Du vil i denne funktion være et kendt ansigt i udskolingen – dette både for elever og kollegaer.

Vi søger en pædagog, der med stærke relationskompetencer og tydelig klasserumsledelse kan være med til at udvikle elevernes sociale og faglige kompetenc...