Barnepigejobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Barnepige på Midt-og Vestsjælland

Om jobbet


Vi søger 1 logopæd kollega til Sprogklasserne pr. 01.08.2024, som vil indgå i vores velfungerende tilbud og som har stor interesse for at udvikle det logopædiske felt og bringe denne faglighed i spil, både internt og eksternt i de samarbejdsrelationer en logopæd indgår i.

Sprogklasserne er et skoletilbud til børn i den skolepligtige alder, der på baggrund af sproglige vanskeligheder er visiteret til sprogklasserne, der har hjemme på ▶Årby skole◀. Sprogklasserne går fra børnehaveklassen til og med 2. klasses niveau.

Da sprogklassen er et skoletilbud, er der undervisningspligt, og undervisningen tilrettelægges efter folkeskoleloven og undervisningsministeriets fælles mål.

Der er pt. ansat en børnehaveklasseleder, en lærer og en logopæd, som i samarbejde med evt. eksterne samarbejdspartnere, planlægger og udfører den daglige undervisning i såvel sprog, som fagfaglighed.

Det er af stor betydning at kunne tilrettelægge en struktureret dag i et trygt og sprogstimulerende miljø. Sprogklasserne indgår desuden i almenskolens dagligdag, og deltager både i morgensang, årets traditioner, særlige fagdage mm.

Arbejdet omfatter;

  • Gruppe- og individuel undervisning samt planlægning.
  • Samarbejde med lærere, forældre, afgivne og modtagne institutioner.
  • Deltagelse i tværfagligt samarbejde og relevant mødevirksomhed omkring børn.
  • Deltagelse i teammøde, person...